Get Adobe Flash player

PLANOWANY TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

/.../

(uaktualnienia terminarza szkolnego dostępne są w internetowym kalendarzu Google'a na stronie www.gimnazjum.rzgow.pl) w zakładce Kalendarz


I PÓŁROCZE -  01.09.2016 r. - 13.01.2017 r.

Konsultacje rodziców z wychowawcą: godz. 16:00-17:00 w dniach:

 • 11.10.2016
 • 15.11.2016
 • 13.12.2016

Zebrania godz. 17:00

Zebrania zwołuje wychowawca klasy zgodnie z potrzebami zespołu klasowego, także na wniosek Rodziców.
O terminach zebrań rodzice są informowani pisemnie przez wychowawcę z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem poprzez dzienniczki ucznia i dziennik elektroniczny.

W I półroczu planuje się obowiązkowe zebrania dla wszystkich rodziców w dniach:

 • 13.09.2016 r.
 • 12.01.2017 r. 

ponadto

do 13.12.2016 r. - informowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nagannych lub nieklasyfikowaniu

od 23.12. do 31.12.2016 r. - przerwa świąteczna

do 05.01.2017 r. - informowanie o przewidywanych ocenach (klasyfikacyjnych) za I półrocze


II PÓŁROCZE -30.01.2017 r. do 23,06.2017 r.

ferie zimowe 16.01.2017 - 29.01.2017 r.

Konsultacje rodziców z wychowawcą: godz. 16:00-17:00 w dniach:

 • 14.03.2017 - przeniesione na 21.03.2017
 • 16.05.2017

Zebrania godz. 17:00

Zebrania zwołuje wychowawca klasy zgodnie z potrzebami zespołu klasowego, także na wniosek Rodziców.
O terminach zebrań rodzice są informowani pisemnie przez wychowawcę z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem poprzez dzienniczki ucznia i dziennik elektroniczny.

W II półroczu planuje się obowiązkowe zebrania dla rodziców w dniach:

 • 14.03.2017
 • 12.06.2017

Ponadto

xx-xx.03.2017 r. - rekolekcje wielkopostne

13-18.04.2017 r.  - wielkanocna przerwa świąteczna

do 16.05.2017 r. - Informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych, nagannych lub nieklasyfikowaniu

do 13.06.2017 r. - Informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

12.06.2017 r. – spotkanie z rodzicami – podsumowanie roczne (informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych).

do 14.06.2017 r. do godz. 12:00 - składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne lub sprawdziany.

19.06.2017 r. - konferencja klasyfikacyjna


DODATKOWE DNI WOLNE /planowane/ OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

 • 31 X 2016 - poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych
 • 19-21 IV 2017 - środa, czwartek, piątek - egzamin gimnazjalny
 • 2 V 2017 - wtorek przed 3 maja
 • 16 VI 2017 - piątek po Bożym Ciele
 • 22 VI 2017 - czwartek przed zakończeniem roku szkolnego

razem 7 dni


EGZAMINY GIMNAZJALNE:

Część humanistyczna odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. (środa):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek):

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

W tych dniach zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I i II nie odbywają się.

Termin dodatkowy egzaminu - 1,2,3 czerwca 2017 roku.

Więcej nt. terminów egzaminów: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku.


INFORMACJE DODATKOWE: 

Telefon szkoły: +48 42 2141339


Czytany 149902 razy
Strona główna