Get Adobe Flash player
SEKRETARIAT W OKRESIE WAKACJI czynny w godz. 7:00-15:00 OD DNIA 30.06.2017 DO 14.07.2017, 31.07.2017 ORAZ OD DNIA 07.08.2017 DO 15.08.2017…
Witamy w automatycznym serwisie zgłoszeniowym szkoły. Jesteś w menu głównym. Aby połączyć się odpowiednim działem, wybierz właściwy numer. Aby skłamać…
Wynajmowanie sal szkolnych reguluje Zarządzenie nr 185/2013 r Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2013 r.
Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.1, Poddziałania XI.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…
Więcej w załączniku z MEN. Ponadto: Poznaj licencje Creative Commons https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode -------------------------------------------------------------------------------- Szanowni Klienci. W związku z rosnącą ilością…
SPRZEDAŻ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH W SZKOLEPrzepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie tylko zakazują sprzedaży określonej kategorii produktów w szkołach,…
18 czerwca 2015 r. Trwa kampania informacyjna o stypendiach AKCJA - STYPENDIA Wbrew obiegowej opinii stypendia w Polsce nie są…
Informacji nt.: Dotacje celowe na podręczniki. Darmowe podręczniki. http://men.gov.pl/podreczniki/ www.zestawy.edu.pl http://www.operon.pl/aktualnosci/znamy_juz_sugerowane_ceny_dotacyjne_podrecznikow ŁKO.WF.020.12-1.2015.UW Łódź, dnia 30.04.2015r. W związku z kontynuacją w…
O ewidencji dokumentów szkolnych słów kilka ... Szkoła powinna prowadzić imienną ewidencję wydanych (§ 5 ust. 2, § 17 rozporządzenia…
Zasady sporządzania duplikatów świadectw szkolnych Szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do…
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyArt. 17. 1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób…
„Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi tego jakie dokumenty należy dołączyć…
NOWE PRZEPISY O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 18 lipca zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych. W tym dniu wchodzi w życie…
Przed nami Rok Szkoły Zawodowców 3.7.2014, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Na podstawie ustawy o systemie oświaty minister…
Grażyna Jarosiewicz.Wypadki w szkole.Co zrobić, aby ich było mniej. Broszura, 28 stron, wydanie 1. Warszawa 2013. Jak informuje Centrum Informatyczne…
Szanowni Państwo, Dziękujemy Państwu za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW dzieci szkolnych w ramach programu "Partnerstwa dla Oświaty" Nauczycielskiej Agencji…
GODZINY PRACY SZKOŁY Szkoła czynna w godzinach: 7.30 - 16.00 ROZKŁAD LEKCJI: 0. 7.35 - 8.20 8.30 - 9.15 9.25…
Rozkład godzin lekcyjnych, przerw i dzwonkóww Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie Nr Godz 0 7:35- 8:20 1 8:30- 9:15…
Strona główna