Get Adobe Flash player

Organizacja konsultacji dla rodziców w dniu 17 maja 2016 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych w dniu 17 maja 2016 r. (wtorek) podczas KONSULTACJI Z RODZICAMI w godz. 16-17 nieobecni będą następujący nauczyciele:
•    A.JAWORSKA
•    R.KISIEL
•    M.KOWALSKA
•    M.ŁUKASZEWSKI
•    M.ŚWINIARSKI
•    D.WIECZOREK-MIERZYŃSKA

Niezbędne informacje dotyczące zagrożeń na koniec roku szkolnego związane z przewidywanymi ocenami, tj. nieklasyfikowaniem, ocenami nagannymi zachowania lub niedostatecznymi z przedmiotów będą umieszczone przez nauczycieli w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym oraz będą przekazywane poprzez uczniów w formie papierowej do podpisu (w przypadku braku zwrotu podpisanej informacji w ciągu 3 dni - również listem poleconym).

W przypadku niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły tel. 42 214 13 39 lub osobisty w ustalonym innym terminie.

Czytany 10210 razy
Strona główna