Get Adobe Flash player

10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem, 10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci + 100 innych porad plakatów, ulotek, broszur od Fundacji Dzieci Niczyje

 

Ulotka 
Adresaci: rodzice. 
Ulotka prezentuje pozytywne sposoby zachęcania dzieci do tego, by dobrze się zachowywały, w tym m.in.: chwalenie dziecka, wyznaczanie granic, ustalanie zasad.

Ulotka 
Adresaci: rodzice Podstawowe porady dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie, obejmujące m.in. kontakty z obcymi osobami w sieci, udostępnianie prywatnych danych, nielegalne treści.

Plakat 
Adresaci:
 dzieci, młodzież. 
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Plakat 
Adresaci: 
dzieci, młodzież, nauczyciele. 
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Plakat 
Adresaci: 
dzieci, młodzież, nauczyciele. 
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Film 
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "3... 2... 1... Internet!".

Film 
Adresaci: 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie zajęć "3... 2... 1... Internet!" w wersji dla dzieci niesłyszących (polski język migowy.

Plakat 
Adresaci: 
rodzice 
Plakat zawiera podstawowe zasady budowania pozytywnej relacji dziecko - rodzic.

Ulotka 
Adresaci: 
nauczyciele, młodzież. 
Podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa związanego z aplikacjami mobilnymi, w tym: bezpieczeństwa danych, wirusów, zakupów i oszustw.

 

Broszura 
Adresaci: 
rodzice, dzieci. 
Zeszyt zadań przeznaczonych dla dzieci 4-8 lat, dotyczących bezpieczeństwa w internecie oraz walki z nielegalnymi i szkodliwymi treściami.

Poradnik 
Adresat: 
rodzice, nauczyciele, profesjonaliści. 
Kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Ulotka 
Adresaci: 
rodzice małych dzieci. 
Ulotka zawiera informacje dotyczące powstawania bezpiecznego wzorca przywiązania u dziecka i tworzenia więzi dziecko-rodzic.

Broszura 
Adresaci: 
rodzice małych dzieci. 
Podstawowe informacje dotyczące unikania wypadków i urazów na które narażone jest małe dziecko.

Broszura 
Adresaci: 
dzieci, rodzice. 
Przeznaczone dla dzieci informacje na temat roli dziecka-świadka w sądzie, pozwalające im na oswojenie się z potencjalnie stresującą sytuacją.

Broszura 
Adresaci: 
babcie i dziadkowie. 
Broszura poświęcona roli dziadków w życiu dziecka, przygotowana w ramach kampanii społecznej "Być Babcią, być Dziadkiem".

Broszura 
Adresaci: 
młodzież 
Przewodnik przeznaczony dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, dotyczący podstawowych zasad zachowania prywatności i wykorzystywanych w tym celu ustawień.

Ulotka 
Adresaci: 
rodzice. 
Podstawowe informacje dotyczące żywienia dziecka w pierwszym roku życia.

Ulotka 
Adresaci: 
młodzież. 
Porady dotyczące zasad zachowania prywatności w portalach społecznościowych.

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie zajęć "Zamiast hejtu", poświęcony problemowi obrażania w sieci.

 

Broszura 
Adresaci: 
rodzice. 
Broszura omawia najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego dziecka (0-3 lata) oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i tworzenia więzi rodzice-dziecko.

Film 
Adresaci: 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dowód miłości",  dotyczący konsekwencji podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

Film 
Adresaci:
 uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dowód miłości",  dotyczący konsekwencji podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

Ulotka 
Adresaci: 
profesjonaliści 
Informacje na temat procederu komercyjnego wykorzystywania dzieci, w tym handlu dziećmi, przygotowane w ramach kampanii społecznej "Dzieci nie są na sprzedaż".

Broszura 
Adresaci: 
rodzice, profesjonaliści. 
Broszura dotycząca problemu uwodzenia dzieci w internecie oraz ochrony prawnej dzieci przed wykorzystaneim seksualnym w internecie, uwzględniająca nowelizację kodeksu karnego (2010).

Podręcznik 
Adresaci: 
profesjonaliści.
Podręcznik poświęcony problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci, obejmujący diagnozę, diagnostykę medyczną, interwencję prawną, pomoc psychologiczną dziecku, przygotowanie dziecka do uczestniczenia w przesłuchaniu oraz profilaktykę wykorzystywania seksualnego dzieci.

Film 
Adresaci: uczniowie gimnazjów. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dzień z życia", poświęcony problemowi nadużywania internetu.

Film 
Adresaci: uczniowie gimnazjów 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęc "Dzień z życia", dotyczących problemu nadużywania internetu.

Broszura 
Adresaci: 
profesjonaliści zajmujący się edukacją osób uczestniczących w postępowaniach sądowych. 
Przewodnik dla prowadzących warsztaty dla osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, zawierający informacje m.in. dotyczące przebiegu zajęć i metod wykorzystywanych w trakcie zajęć.

Broszura 
Adresaci: 
rodzice, nauczyciele. 
Broszura przeznaczona dla dzieci i rodziców, dotycząca bezpieczeństwa w internecie, w tym ochrony komputera, komunikacji przy użyciu sieci, cyberprzemocy, rozrywki i pobierania plików z sieci.

 

Broszura 
Adresaci: 
rodzice. 
Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

Ulotka 
Adresaci: 
rodzice. 
Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

Film 
Adresaci: dzieci w wieku przeszkolnym. 
Film animowany dla dzieci nt. zagrożeń Element kampanii społecznej GADKI nt. profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci - www.gadki.fdn.pl

Broszura 
Adresaci: 
rodzice. 
Broszura przeznaczona dla rodziców dzieci biorących udział w sprawach karnych w charakterze świadka, zawiera m.in. wyjaśnienie terminów prawniczych oraz informacje, jak pomóc dziecku w poradzeniu sobie z rolą świadka.

Film 
Adresaci: 
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów. 
Materiał filmowy wykorzystywany w realizacji zajęć "Gdzie jest Mimi?", poświęconych problemowi cyberprzemocy.

Film 
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Handel dziećmi", dotyczących procederu komercyjnego wykorzystywania seksualnego.

Film 
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Handel dziećmi",  dotyczący komercyjnego wykorzystywania dzieci.

Ulotka 
Adresaci: 
lekarze. 
Ulotka dotycząca roli lekarza w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, obejmuje m.in. czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci oraz podstawowe informacje, jakich lekarz może udzielić rodzicom.

Broszura 
Adresaci: 
nauczyciele, pedagodzy, profesjonaliści. 
Broszura zawiera informacje nt. sprawców, symptomów i konsekwencji wykorzystywania seksualnego dziecka, krzywdzenia seksualnego dzieci z wykorzystaniem internetu oraz wskazówki, jak pomóc dziecku wykorzystywanemu seksualnie.

Broszura 
Adresaci: 
pielęgniarki, położne. 
Publikacja przeznaczona dla pielęgniarek i położnych, poświęcony ich roli w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z krzywdzeniem małych dzieci.

Broszura 
Adresaci: 
edukatorzy, profesjonaliści. 
Poradnik przeznaczony dla profesjonalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi, dotyczący m.in. profilaktyki, skutków krzywdzenia i interwencji, w sprawach w których dziecko jest ofiarą krzywdzenia.

Poradnik 
Adresaci: 
profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu małoletnich świadków. 
Poradnik obejmuje m.in. psychologiczne aspekty oceny zeznań oraz informacje nt. sposobu przeprowadzania przesłuchań.

Poradnik 
Adresat: 
nauczyciele, profesjonaliści. 
Publikacja zawiera charakterystykę zjawiska cyberprzemocy, wskazówki dotyczące szkolnego systemu zapobiegania oraz aspekty prawne i psychologiczne tego zjawiska.

Poradnik 
Adresaci: 
nauczyciele, pedagodzy, psychologowie. 
Publikacja zawiera informacje i narzędzia niezbędne do konfrontacji z problemem nadużywania internetu wśród młodzieży.

Broszura 
Adresaci: 
pracownicy organizacji pozarządowych/rządowych, pracownicy socjalni. 
Broszura poświęcona prezentacji międzynarodowych dobrych praktyk wspierania rodzin z małymi dziećmi.

Ulotka 
Adresaci: 
rodzice. 
Ulotka zawierająca najważniejsze informacje dotyczące dokumentowania niebezpiecznych zachowań wobec dzieci w internecie.

Ulotka 
Adresaci: 
młodzież, dzieci. 
Informacje dla dziecka-świadka dotyczące procedur sądowych.

Broszura 
Adresaci: 
rodzice, pedagodzy. 
Informacje nt. Karty Praw Dziecka - Ofiary Przestępstwa, przygotowanej w ramach programu ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

Ulotka 
Adresaci: 
babcie, dziadkowie. 
Broszura w formie listu poświęcona relacjom dziadkowie-wnuki i budowaniu wzajemnych więzi.

Książka 
Adresaci: 
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych. 
Bajka dla dzieci, której celem jest przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie.

Broszura 
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych. 
Zeszyt ćwiczeń wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet".

Plik dźwiękowy (audiobajka) 
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych. 
Nagranie bajki wykorzystywanej w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet". Czyta Tomasz Kot.

Film 
Adresaci: 
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych. 
Bajka wraz z animacją wykorzystywana w trakcie zajęć "Necio. Zabawa w internet". Czyta Tomasz Kot.

Piosenka 
Adresaci: 
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych. 
Piosenka wykorzystywana w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet".

Podkład muzyczny 
Adresaci: 
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych. 
Podkład muzyczny do piosenki "Fajnie w internecie", wykorzystywanej w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet".

Film 
Adresaci: 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Seksting" – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Broszura 
Adresaci: 
rodzice, nauczyciele. 
Broszura dotycząca problemu nadmiernego korzystania z komputera i internetu, zawiera m.in. opisy przypadków oraz informacje nt. sposobów reagowania na problem.

Film 
Adresaci: 
rodzice, profesjonaliści.
Prezentacja wideo poświęcona problemowi nadużywania internetu.

Ulotka 
Adresaci: 
rodzice, dzieci. 
Propozycja umowy pomiędzy dzieckiem i rodzicami dotyczącej zasad korzystania z internetu.

Ulotka 
Adresaci: 
nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni. 
Ulotka kampanii społecznej "Kocham - Reaguję", poświęconej przemocy wobec dzieci.

Film 
Adresaci: 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący osób, u których dzieci mogą szukać pomocy.

Film 
Adresaci: 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący praw dziecka.

Film 
Adresaci: 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący zagrożeń w internecie.

Film 
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", poświęcony rozpoznawaniu emocji.

Film
Adresaci: 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", poświęcony podsumowaniu zajęć.

Film 
Adresaci: 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", poświęcony przemocy domowej.

Film 
Adresaci: 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", poświęcony problemowi wykorzystania seksualnego.

Film 
Adresaci: 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Film 
Adresaci: 
rodzice. 
Materiał filmowy poświęcony problemowi "dziecka potrząsanego".

Broszura
Adresaci: 
policjanci, profesjonaliści. 
Ulotka poświęcona roli policjanta w zapobieganiu krzywdzeniu małych dzieci.

Broszura
Adresaci:
 policjanci, profesjonaliści.
Broszura poświęcona roli policjanta w zapobieganiu krzywdzeniu małych dzieci.

Ulotka
Adresaci: 
rodzice, pracownicy socjalni. 
Ulotka informacyjna nt. programu, którego celem jest wsparcie psychologiczne i prawne dziecka oraz jego opiekunów przed i w trakcie toczącej się procedury sądowej.

Ulotka
Adresaci: 
rodzice. 
Informacje skierowane do rodziców, poświęcone przyczynom syndromu dziecka potrząsanego.  

Broszura
Adresaci: 
pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie, profesjonaliści.
Broszura poświęcona rozpoznaniu wykorzystywania seksualnego dzieci i interwencji prawnej w sprawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym dziecka. 

Broszura
Adresaci: 
rodzice, młodzież. 
Broszura poświęcona ochronie prywatności w sieci, koncentrująca się na publikacji zdjęć w serwisach społecznościowych.

Broszura
Adresaci: dzieci ze szkół podstawowych.
Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie.   

Film
Adresaci:
 uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa". 
Film
Adresaci:
 uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa". 
Film
Adresaci:
 uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa". 
Film
Adresaci:
 uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film 
Adresaci: 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Przemoc rówieśnicza".
Film 
Adresaci: 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Przemoc w rodzinie".

Film 
Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć według scenariusza "Seksting", podejmuje tematykę rejestrowania i przesyłania osobistych wiadomości o charakterze seksualnym.

Film 
Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć według scenariusza "Seksting", podejmuje tematykę rejestrowania i przesyłania osobistych wiadomości o charakterze seksualnym.

Plakat
Adresat: dzieci i rodzice. 
Plakat promujący serwis Sieciaki.pl.

Piosenka
Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
Piosenki z serwisu sieciaki.pl, wykorzystywane między innymi podczas pikników edukacyjnych

Podkład muzyczny 
Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 
Podkłady muzyczne do piosenek z serwisu sieciaki.pl, wykorzystywane między innymi podczas pikników edukacyjnych

Film 
Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 
Kreskówka wykorzystywana w trakcie realizacji scenariusza "Sieciaki", poświęcona bezpiecznemu korzystaniu z internetu.
Film 
Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 
Kreskówka wykorzystywana w trakcie realizacji scenariusza "Sieciaki", poświęcona bezpieczeństwu danych osobowych.
Film 
Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Kreskówka wykorzystywana w trakcie realizacji scenariusza "Sieciaki", poświęcona zabezpieczeniom komputera przed szkodliwym oprogramowaniem.

Broszura 
Adresaci:
 dzieci. 
Materiały serwisu Sieciaki.pl - kolorowanki.

Zeszyt ćwiczeń 
Adresaci:
 uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 
Zestaw zadań dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu

Plakat
Adresaci:
 rodzice.
Plakat kampanii społecznej "Słowa dają moc", której celem jest przypomnienie rodzicom, jak ważne w wychowywaniu są dobre, pozytywne komunikaty kierowane do dziecka.

Plakat
Adresaci: 
rodzice.
Plakat kampanii społecznej "Słowa dają moc", której celem jest przypomnienie rodzicom, jak ważne w wychowywaniu są dobre, pozytywne komunikaty kierowane do dziecka.

Plakat
Adresaci: 
rodzice.
Plakat kampanii społecznej "Słowa dają moc", której celem jest przypomnienie rodzicom, jak ważne w wychowywaniu są dobre, pozytywne komunikaty kierowane do dziecka. 

Ulotka
Adresaci:
 rodzice.
Ulotka kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc werbalna niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje.

Plakat
Adresaci: 
rodzice.
Plakat kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc werbalna niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje.

Film 
Adresaci:
 uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Sponsoring", dotyczący konsekwencji podejmowania kontaktów seksualnych za pieniądze.

Ulotka
Adresaci: 
biegli sądowi, rodzice. 
Informacje o zasadach przesłuchiwania dzieci-świadków, roli biegłego psychologa, etapach przesłuchania.  

Plakat
Adresaci:
 młodzież, pedagodzy.
Plakat kampanii społecznej "Stop cyberprzemocy!", której celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w internecie.

Ulotka
Adresaci: 
młodzież, pedagodzy.
Ulotka kampanii społecznej "Stop cyberprzemocy!", zawierająca podstawowe informacje na temat zjawiska, metod radzenia sobie z cyberprzemocą oraz jej przeciwdziałania.  

Poradnik
Adresaci:
 rodzice. 
Poradnik dotyczący radzenia sobie ze stresem przez rodziców. Celem broszury jest pomoc w rozpoznaniu źródeł stresu, zawiera również wskazówki, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami. 

Poradnik
Adresaci:
 nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie pracowni informatycznych.
Kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami internetowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży w szkole, propozycje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Broszura
Adresaci: 
nauczyciele, pedagodzy. 
Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci", zawiera informacje na temat materiałów edukacyjnych, scenariuszy oraz kursów e-learning.

Film
Adresaci: młodzież.
Film promocyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

 

Poradnik
Adresaci:
 rodzice.
Publikacja poświęcona zagrożeniom w sieci dotyczącym nastolatków: cyberprzemocy, uwodzeniu w sieci, niebezpiecznym treściom, zagrożeniom prywatności, nadmiernemu korzystaniu z internetu. 

Plakat
Adresaci: 
dzieci, młodzież.
Plakat kampanii poświęconej podniesieniu świadomości na temat problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci.

Poradnik
Adresaci: 
zespoły interdyscyplinarne. 
Realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka-ofiary przemocy w rodzinie.

Ulotka
Adresaci:
 rodzice. 
Ulotka programu "Dobry Rodzic - Dobry Start", poświęcona relacjom rodzice - małe dzieci, przeznaczona dla rodziców dzieci 0-3 lata.

Plakat
Adresaci:
 dzieci, młodzież, rodzice, profesjonaliści pracujący z dziećmi.
Plakat z kampanii społecznej „W którym świecie żyjesz?” poświęconej problemowi nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i młodzież. 

Film 
Adresaci:
 uczniowie klas II-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych. 
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "W Sieci". Podejmowana tematyka: cyberprzemoc i uwodzenie w sieci.

Poradnik
Adresaci:
 profesjonaliści.
Materiały Kliniki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Vasa w Sztokholmie, zajmującej się terapią i poradnictwem w przypadkach wykorzystywania seksualnego dziecka.

Broszura
Adresaci: 
rodzice. 
Broszura poświęcona spędzaniu wolnego czasu z dzieckiem (0-3 lata).

Poradnik
Adresaci: 
nauczyciele, pedagodzy.
Publikacja dotycząca identyfikowania, rozumienia i reagowania na zachowania seksualne dzieci i młodzieży.

Prezentacja
Adresaci: 
uczniowie szkół gimnazjalnych. 
Prezentacja wykorzystywana w trakcie realizacji zajęć "Zamiast hejtu"

 

Film 
Adresaci: 
rodzice. 
Materiał filmowy prezentujący, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami małych dzieci.

Broszura
Adresaci:
 rodzice. 
Broszura poświęcona wychowaniu bez przemocy oraz budowaniu relacji rodzic - dziecko.

Plakat
Adresaci:
 dzieci. 
Plakat zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci.

Ulotka
Adresaci:
 młodzież
Ulotka zawiera informacje dotyczące rozważnego publikowania treści na Facebooku, jak również wskazuje, gdzie szukać pomocy w razie problemów. 

Plakat 
Adresaci: rodzice, pedagodzy, nauczyciele. 
Plakat kampanii społecznej "Zły dotyk", której celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

Ulotka 
Adresaci:
 rodzice, pedagodzy, nauczyciele. 
Ulotka kampanii społecznej "Zły dotyk", której celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

Plakat
Adresaci: 
dzieci.
Plakat informacyjny serwisu Sieciaki.pl.

Czytany 9527 razy
Strona główna