Get Adobe Flash player

Umowa ubezpieczenia dziecka w szkole jest umową dobrowolną

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami, uprzejmie przypominamy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków
i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Czytany 11624 razy
Strona główna