Get Adobe Flash player

STATUT RADY ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE

STATUT

RADY ABSOLWENTÓW

GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE

CELE

 1. Rada Absolwentów jest organem doradczym.
 2. Celem Rady Absolwentów jest:
 • ocena pracy szkoły, wskazanie dobrych i słabych  stron poziomu wychowania , nauczania oraz organizacji szkoły;
 • proponowanie rozwiązań problemów istniejących w szkole;
 • przenoszenie na grunt Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka ciekawych, dobrych rozwiązań funkcjonujących w szkołach,

      do których uczęszczają nasi absolwenci;

 • proponowanie rozwiązań, których celem będzie podnoszenie poziomu nauki i wychowania w naszym gimnazjum ;
 • pomoc w konstruowaniu narzędzi badawczych mających na celu zapoznanie się z opiniami absolwentów na temat naszej szkoły.

SPOSÓB WYBIERANIA DO RADY ABSOLWENTÓW

 1. Członkami Rady Absolwentów mogą być absolwenci gimnazjum którzy wykazali się w czasie nauki zaangażowaniem w sprawy szkoły i/lub uzyskiwali dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowa lub bardzo dobrą ocenę zachowania.
 1. Uczeń spełniający wymagania  zawarte w pkt.2 dostaje propozycje uczestniczenia w posiedzeniach Rady Absolwentów. Po wyrażeniu zgody zostaje wpisany na listę rady.
 2. Kandydatury uczniów do Rady Absolwentów przedstawia i aprobuje zwykłą

      (ponad 50%) większością głosów Rada Pedagogiczna na czerwcowym spotkaniu.

 1. Członkiem Rady Absolwentów zostaje się na czas nieokreślony / kadencje

METODY PRACY

 1. Rada Absolwentów zbiera się dwa razy w roku szkolnym, w  czerwcu przed końcem roku  szkolnego oraz pod koniec pierwszego semestru (grudzień). Na spotkaniach tych absolwenci opiniują działania podjęte w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka , przedstawiają własne spostrzeżenia oraz  propozycje działań.
 2.  Rada Absolwentów opracowuje ankiety, które wypełniają uczniowie klas 3 w czerwcu . Celem ankiet jest zbadanie opinii uczniów na temat Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka oraz uzyskanie pomysłów działań mających na celu dalszą poprawę poziomu realizacji założonych celów szkoły.
 3. Członkowie Rady Absolwentów mają stały kontakt z opiekunem rady poprzez sekretariat Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka, indywidualne spotkania lub poprzez e-mail.
 4. Wyniki spotkań oraz  ankiet posłużą szkole w poprawie działalności  placówki oświatowej.
Czytany 15729 razy
Strona główna