Get Adobe Flash player

EDUKACJA TO NAJLEPSZA INWESTYCJA

EDUKACJA TO NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dnia 1 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza i w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie nastąpiło wręczenie stypendiów ufundowanych przez lokalnego przedsiębiorcę- pana Macieja Gałkiewicza. Ta pierwsza i godna naśladowania inicjatywa została podjęta w celu docenienia uczniowskich wysiłków oraz pracy w osiąganiu ciągłego postępu nie tylko w nauce, ale również w szeroko pojętym rozwoju edukacyjnym. Kandydatów do stypendiów wytypowali nauczyciele każdej ze szkół, a ostateczna decyzja leżała w gestii darczyńcy. Stypendia wręczono w obecności rodziców i ofiarodawcy oraz dyrektorów szkół. Stypendystami ze szkoły podstawowej zostali: Aleksandra Świątek z klasy IV A oraz Emil Borecki z klasy VI B. Wśród gimnazjalistów stypendia otrzymali: Jakub Waprzko z klasy II C oraz Wiktoria Moczkowska z klasy III C. Po wręczeniu stypendiów nastąpiły gratulacje dla wyróżnionych uczniów i ich rodziców. Kolejne stypendia wręczane będą w czerwcu br. za osiągnięcia w II półroczu. Miejmy nadzieję, że fundowanie stypendiów znajdzie kolejnych ofiarodawców, a sukcesy uczniów będą służyć przykładem i znajdą kolejnych ambitnych naśladowców wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Dyrektorzy szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzgowie

Czytany 13621 razy
Strona główna