Wydrukuj tę stronę

Samorząd szkolny - Szkoła demokracji!

ZdjęcieDnia 25.09.2014 roku zostały przeprowadzone w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie wybory do Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzone były lekcjami na przedmiocie wiedza o społeczeństwie i krótką kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali najważniejsze postanowienia ze swoich programów wyborczych. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. W głosowaniu wzięło 164 osoby, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 3 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych wszystkie były ważne, co świadczy o bardzo dobrym zrozumieniu zasad demokratycznych wyborów oraz randze wyborów szkolnych. Komisja wyborcza  złożona z przewodniczących 9 klas czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. W wyniku demokratycznych wyborów przewodniczącym został Krystian Bloch, a jego zastępcą Sara Pikala.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego to ważna lekcja demokracji, ponieważ wybór przedstawicieli szkoły, którzy sprawują władzę w naszym imieniu jest najważniejszym mechanizmem demokratycznym. Oswojenie uczniów z sytuacją głosowania, podejmowanie świadomych wyborów i  krytyczny wybór reprezentantów-  to oswojenie się z rolą wyborcy w przyszłości, który zaowocuje aktywnym obywatelstwem. 

Koordynator działań
Beata Ways

Czytany 29409 razy

Najnowsze od