Get Adobe Flash player

REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN CZYTELNI

1.Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2.Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 

3.Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do złożenia swojego podpisu w kolorowym zeszycie odwiedzin w czytelni.

4.W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków.

5.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. księgozbioru podręcznego czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

6.Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnikowi wolno korzystać jedynie na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

7.Czytelnicy korzystający z czytelni zobowiązani są chronić wszelkie materiały biblioteczne przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku, należy zgłosić zaistniały fakt nauczycielowi bibliotekarzowi.

8.Czytelnik odpowiada osobiście za zbiory biblioteczne, z których korzysta.

9.Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czytelni z ich winy.

10.Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wszelkich materiałów bibliotecznych i kulturalnego zachowania, a także troski o ład i porządek w czytelni.

11.Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą wpisywane do czarnego zeszytu uwag i wypraszane z czytelni, a w szczególnych przypadkach nawet pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

Czytany 38829 razy
Strona główna