Get Adobe Flash player

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.Biblioteka szkolna jest własnością Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza oraz Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Nauczyciel bibliotekarz zastrzega sobie prawo do

udostępniania czytelnikom na zewnątrz jedynie księgozbioru szkoły, do której uczęszczają bądź przynależą.

2.Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3.Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i czytelni, a także zobowiązać się do ich przestrzegania.

4.Obowiązkiem każdego czytelnika jest zapoznanie się z godzinami otwarcia biblioteki.

5.W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków.

6.Czytelnik może wypożyczać zbiory wyłącznie na swoje nazwisko.

7.Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć maksymalnie trzy książki, w tym jedną lekturę.

8.Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.

9.Zabrania się przekazywania wypożyczonych książek osobom postronnym.

10.Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu (na okres nie dłuższy niż jeden tydzień), jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników na wybrany egzemplarz.

11. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

12.Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.

13.Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

14.Z księgozbioru podręcznego czytelnik może skorzystać wyłącznie na miejscu, w czytelni.

15.Wypożyczając wszelkie materiały biblioteczne, czytelnicy zobowiązują się chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan, a w przypadku zauważonych uszkodzeń - zgłosić zaistniały fakt nauczycielowi bibliotekarzowi.

16.W przypadku zniszczenia bądź zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest ją odkupić. Jeśli odkupienie nie jest możliwe,

powinien on dostarczyć inną pozycję wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

17.Wszystkie wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

18.W przypadku zmiany miejsca pracy bądź szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

19.Nauczyciel bibliotekarz zastrzega sobie prawo do stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

Czytany 41433 razy
Więcej w tej kategorii: REGULAMIN CZYTELNI »
Strona główna